Uslovi Koriscenja

Odredbe i uslovi koriscenja

Kompanija “Anaks” poseduje ovu web prezentacije, uključujći sve fotografije, slike, infromacije, dokumente, fajlove, tekstove, tabele, softver i proizvode koji se nude u okviru web prezentacije. “Anaks” zadržava sva prava da menja i koriguje sve informacije dostupne putem web sajta s vremena na vreme. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja, molimo Vas ne koristite sajt. “Anaks” takođe zadržava prava da menja “Odrebe i uslovi korišćenja” bez prethodnog obaveštenja.

Ograničenja na licno i nekomercijalno koriscenje

Samo u slučaju ako je drugačije naznačeno, sve usluge su za ličnu i nekomercijalnu namenu. Ne smete modifikovati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, davati, reprodukovati, objavljivati, licencirati ili prodavati bilo koju fotografiju, sliku, informaciju , proizvod i softver ili uslugu obuhvaćenu našom web prezentacijom.